Vallásos filmek

 • A Biblia – Hitetlen Tamás

  (Gli amici di Gesú – Tommaso)

  Színes, m. b. olasz filmdráma, 91 perc, 2001 – Rendező: Raffaele Mertes – Főszereplők: Ricky Tognazzi, Mathieu Carriére, Maria Grazia Cucinotta

  Tamás Jézus holttestére fordítja figyelmét, és minden erejével próbál méltó nyughelyet találni neki. Ám a titokzatos körülmények közti feltámadás és Jézus testének eltűnése megtörik a hitét. Amíg nem látja, nem hisz. Miközben Tamás Jézus holttestét „kergeti”, sorra elmulasztja a Feltámadottal való találkozási lehetőségeket. Végül saját maga is szemtanúja lesz a prófécia beteljesedésének, és hite megújulásával apostolként hirdeti Krisztus igéjét.

 • A Biblia – Júdás

  (Gli amici di Gesú - Giuda)

  Színes, m. b. olasz filmdráma, 91 perc, 2001 – Rendező: Raffaele Mertes – Főszereplők: Enrico Lo Verso, Danny Quinn, Aglaia Szyszkowitz, Mathieu Carriére, Shel Shapiro

  Júdás lelkes tanítványa Jézusnak, szereti és tiszteli Mesterét, és hiszi, hogy Jézus még a földi életben megvalósítja királyságát és legyőzi a római elnyomókat. Júdás – aki segíteni akar Jézusnak – egyre jobban belebonyolódik a saját elképzelései, a politikai ármánykodások és Jézus tiszta szándékai közötti konfliktusba.

 • A Biblia – Mária Magdolna

  (Gli amici di Gesú - Maria Maddalena)

  Színes m. b. olasz filmdráma, 95 perc, 2000 – Rendező: Raffaele Mertes – Főszereplők: Maria Grazia Cucinotta, Massimo Ghini, Giuliana De Sio, Imanol Arias, Gottfried John

  A kezdetben jómódú, majd férje által elbocsájtott, minden vagyonától megfosztott, bántalmazott és a megváltó szeretetet kereső magdalai Máriát kihasználják és megalázzák. Mária lába alól kicsúszik a talaj. A történtek dühös, keserű és sértett nővé változtatják. Kapcsolatba kerül Keresztelő Jánossal, és megrendül a közelgő Messiásról szóló erőteljes üzenettől, majd élete a Jézussal való találkozást követően hatalmas változáson megy át.

 • A Biblia – Názáreti József

  (Gli amici di Gesú - Giuseppe di Nazareth)

  Színes, m. b. olasz filmdráma, 97 perc, 1999 – Rendező: Raffaele Mertes – Főszereplők: Tobias Moretti, Stefania Rivi

  József unokaöccsei felett apáskodik, elismert asztalosmester, munkája még Heródest is lenyűgözi. Máriával való találkozásakor a lány annyira elvarázsolja szépségével és tisztaságával, hogy úgy érzi, többé élni sem tud nélküle. Hite próbára tétetik és megújul Isten kinyilatkoztatásával, Fia csodálatos születésével. Mária eljegyzése, az angyali üdvözlet, Jézus születése, a pásztorok és a napkeleti bölcsek látogatása, a menekülés és száműzetés Egyiptomba mind megjelennek a kis család, a Jézushoz legközelebb állók történetében.

 • A gyermek, akit Jézusnak hívtak I. – A kezdet (dupla DVD)

  (Un bambino di nome Gesú)

  Színes, m. b. játékfilm, 189 perc, 1987, Rendező: Franco Rossi – Főszereplők: Matteo Bellina, Caren Sanmartin, Maurizio Donadoni, Bekim Fehmiu, Alessandro Gassman

  Betlehemben Heródes király megölet minden három év alatti gyermeket. A fiúval, akit Jézusnak hívtak, szülei - Mária és József - egy Egyiptom és Palesztina határán lévő kis faluba menekül. Itt találnak menedékre 7 éven át. Egy Zefír nevű fekete mágus mindenhová követi a gyermeket és próbálja őt megölni mindenáron. A gyermeknek azonban élnie kell, hogy sorsát beteljesíthesse!

 • A gyermek, akit Jézusnak hívtak II. – A várakozás

  (Un bambino di nome Gesú – L’attesa)

  Színes, m. b. játékfilm, 98 perc, 1987, Rendező: Franco Rossi – Főszereplők: Matteo Bellina, Caren Sanmartin, Maurizio Donadoni, Bekim Fehmiu, Alessandro Gassman

  A film a Szent Család küzdelmeit mutatja be középpontban a kis Jézussal, már gyermekkorában végrehajtott kis csodáival és másokat segítő cselekedeteivel. „A gyermek, akit Jézusnak hívtak” mondanivalójára és erkölcsi üzenetére való tekintettel elnyerte a Vatikán ajánlását, majd a „legjobb televíziós filmnek” járó nemzetközi Emmy díjat is.

 • A gyermek, akit Jézusnak hívtak III. – A titok

  (Un Bambino di nome Gesú - Il mistero)

  Színes, m. b. játékfilm, 97 perc, 1988, Rendező: Franco Rossi – Főszereplők: Matteo Bellina, Alessandro Gassman, Irene Papas

  A film Jézus kevéssé ismert gyermekkori éveibe kalauzolja a nézőket. A filmtrilógia Titok című epizódja Jézus családjának az Egyiptomból való visszatérését követő éveket mutatja be. József jeruzsálemi iskolában szeretné taníttatni gyermekét, ezért a fiúval együtt Jeruzsálembe utazik. A helyek, amelyeket a gyermek Jézus meglátogat és a személyek, akikkel találkozik, látomásokat hoznak a számára élete elkövetkező részéről, a reá váró feladatokról, és a Húsvét körüli eseményekről. Így Jézus egyre inkább megérti küldetésének valódi lényegét.

 • A jó pápa I-II.

  (Il Papa Buono)

  Színes, m. b. olasz letrajzi film, 191 perc, 2003 – Rendező: Ricky Tognazzi – Főszereplők – Bob Hoskins, Erland Josephson, Carlo Cecchi, Roberto Citran, Fabrizio Vidale

  A film a 2001-ben boldoggá avatott XXIII. János pápa életét mutatja be gyermekkorától kezdve ifjúkorán, majd pápaságának évein át, egészen haláláig. A „jó pápa”-ként is ismert egyházi vezető rövid, ám mozgalmas pápasága (1958–1963) alatt forradalmasította a Katolikus Egyházat. Fordulatokban és jó cselekedetekben bővelkedő életét mutatja be ez a megrázó és egyben izgalmas film.

 • A Názáreti Jézus I-II.

  (Jesus of Nazareth)

  Színes, m. b. olasz–angol filmdráma, 383 perc, 1977 – Rendező: Franco Zeffirelli – Főszereplők: Robert Powell, Anne Bancroft, Claudia Cardinale, Valentina Cortese

  A film bemutatja Jézus születését, életútját, számtalan csodatételét, keresztre feszítését, majd feltámadását. A lenyűgöző és lélekemelő alkotás páratlan képet fest a bibliai történésekről.

 • Assisi Szent Ferenc – Francesco

  (Francesco)

  Színes, m. b. olasz–NSZK filmdráma, 149 perc, 1989 – Rendező: Liliana Cavani – Főszereplők: Mickey Rourke (Assisi Szent Ferenc), Helena Bonham Carter (Klára), Mario Adorf (Ugolino Di Segni)

  A XIII. századi Itália zűrzavara és vadsága közepette Francesco, a vagyonos kereskedő fia, otthagyja a gazdagságot és kényelmet, hogy osztozva a szegények nehéz sorsában, életét Istennek és mások megsegítésének szentelje. Példáját követve óriási tömegek hagyták ott régi életüket azért, hogy lelkiismeretükre hallgatva kövessék őt.

 • Bernadett – Lourdes legendája I-II.

  (Bernadette, La Passion de Bernadette)

  Színes, m. b. francia-svájci-luxemburgi filmdráma, 224 (118+106) perc, 1988, 1989 – Rendező: Jean Delannoy – Főszereplők: Sydney Penny, Michèle Simonnet, Roland Lesaffre

  Szent Bernadett, az egyszerű és tiszta lelkű falusi lány látomása mára a vallástörténet egyik legendás eseményévé vált. A lourdes-i csodák világhírűvé tették a helyet és Bernadett történetét: a reménység forrásává váltak, és évről évre zarándokok ezreit vonzzák az újabb csodák reményében.

 • Bernadett – Lourdes legendája I.

  (Bernadette)

  Színes, m. b. francia-svájci-luxemburgi filmdráma, 118 perc, 1988 – Rendező: Jean Delannoy – Főszereplők: Sydney Penny, Michèle Simonnet, Roland Lesaffre

  Szent Bernadett, az egyszerű és tiszta lelkű falusi lány látomása mára a vallástörténet egyik legendás eseményévé vált. A lourdes-i csodák világhírűvé tették a helyet és Bernadett történetét: a reménység forrásává váltak, és évről évre zarándokok ezreit vonzzák az újabb csodák reményében.

 • Bernadett – Lourdes legendája II.

  (La Passion de Bernadette )

  Színes, m. b. francia-svájci-luxemburgi filmdráma, 106 perc, 1989 – Rendező: Jean Delannoy – Főszereplők: Sydney Penny, Michèle Simonnet, Roland Lesaffre

  Szent Bernadett, az egyszerű és tiszta lelkű falusi lány látomása mára a vallástörténet egyik legendás eseményévé vált. A lourdes-i csodák világhírűvé tették a helyet és Bernadett történetét: a reménység forrásává váltak, és évről évre zarándokok ezreit vonzzák az újabb csodák reményében.

 • Casciai Szent Rita – Umbria gyöngye I.

  (Santa Rita)

  Színes, m. b. életrajzi film, 104 perc, 2004 – Rendező: Giorgio Capitani – Főszereplők: Vittoria Belvedere , Martin Crewes, Simone Ascani, Lina Sastri, Sydne Rome

  A XIV. századi Itáliában, Umbriában játszódó történetben Rita, a gyönyörű lány férjhez megy egy lovaghoz és ezzel lovagi családok háborújának kellős közepében találja magát. Rita fegyvere a hit, az imádság és a feltétel nélküli szeretet, melyekkel mindenkit megváltoztat maga körül. Alázatos és szelíd lényének mindent átalakító erejét mutatja be ez az izgalmasan megjelenített történet.

 • Casciai Szent Rita – Umbria gyöngye II.

  (Santa Rita)

  Színes, m. b. életrajzi film, 106 perc, 2004 – Rendező: Giorgio Capitani – Főszereplők: Vittoria Belvedere , Martin Crewes, Simone Ascani, Lina Sastri, Sydne Rome

  A XIV. századi Itáliában, Umbriában játszódó történetben Rita, a gyönyörű lány férjhez megy egy lovaghoz és ezzel lovagi családok háborújának kellős közepében találja magát. Rita fegyvere a hit, az imádság és a feltétel nélküli szeretet, melyekkel mindenkit megváltoztat maga körül. Alázatos és szelíd lényének mindent átalakító erejét mutatja be ez az izgalmasan megjelenített történet.

 • Don Bosco – A szeretet küldetése I-II.

  (Don Bosco)

  Színes, m. b. életrajzi film, 199 (102+97) perc, 2004 – Rendező: Ludovico Gasparini – Főszereplők: Flavio Insinna, Lina Sastri, Charles Dance, Daniel Tschirley

  Don Bosco – akit ellenségei többször próbáltak bántalmazni és művét tönkretenni – éjt nappallá téve dolgozott, hogy segítse, táplálja és tanítsa a nincstelen gyermekeket. Egész életét az árvák, a csavargók, a gyerekmunkások és a fegyencek megsegítésére áldozta. A szép és igaz történet Torino város nagy szentjének példáját mutatja be a világnak, mintegy élő felkiáltójelként, a szeretet nevelő erejéről.

 • Don Bosco – A szeretet küldetése I.

  (Don Bosco)

  Színes, m. b. életrajzi film, 102 perc, 2004 – Rendező: Ludovico Gasparini – Főszereplők: Flavio Insinna, Lina Sastri, Charles Dance, Daniel Tschirley, Ry Michael Finerty

  Don Bosco – akit ellenségei többször próbáltak bántalmazni és művét tönkretenni – éjt nappallá téve dolgozott, hogy segítse, táplálja és tanítsa a nincstelen gyermekeket. Egész életét az árvák, a csavargók, a gyerekmunkások és a fegyencek megsegítésére áldozta. A szép és igaz történet Torino város nagy szentjének példáját mutatja be a világnak, mintegy élő felkiáltójelként, a szeretet nevelő erejéről.

 • Don Bosco – A szeretet küldetése II.

  (Don Bosco)

  Színes, m. b. életrajzi film, 102 perc, 2004 – Rendező: Ludovico Gasparini – Főszereplők: Flavio Insinna, Lina Sastri, Charles Dance, Daniel Tschirley, Ry Michael Finerty

  Don Bosco – akit ellenségei többször próbáltak bántalmazni és művét tönkretenni – éjt nappallá téve dolgozott, hogy segítse, táplálja és tanítsa a nincstelen gyermekeket. Egész életét az árvák, a csavargók, a gyerekmunkások és a fegyencek megsegítésére áldozta. A szép és igaz történet Torino város nagy szentjének példáját mutatja be a világnak, mintegy élő felkiáltójelként, a szeretet nevelő erejéről.

 • Fatima csodája

  (Fatima)

  Színes, portugál–olasz filmdráma, 105 perc, 1997 – Rendező: Fabrizio Costa– Főszereplők: Joaquim de Almeida, Catarina Furtado, Doigo Infante

  Az 1917-ben játszódó történetben három pásztorgyermek többször is találkozik a gyönyörű Szent Szűzzel, aki rajtuk keresztül fontos üzeneteket ad át a világnak. Az üzenetek olyan mély és titkos információkat tartalmaznak, amelyekről egyszerű gyermekeknek csodás közbenjárás nélkül nem lehet tudomásuk. E titok mély üzenete szó szerint megrázza az egész világot és állásfoglalásra késztet minden embert a hitről, szeretetről és az élet legfontosabb kérdéseiről.

 • II. János Pál – A béke pápája I.

  (Giovanni Paolo I.)

  Színes, m. b. életrajzi film, 120 perc, 2005 – Rendező: John Kent Harrison – Főszereplők: Jon Voight, Cary Elwes, Ben Gazzara

  II. János Pál – akit „a pápák pápájának”, és „a legek pápájának” is neveznek – izgalmas élettörténetét beszéli el ez a különleges és monumentális film. Az idős pápa szerepét az Oscar- és Golden Globe-díjas Jon Voight alakítja. A filmben feltárul a XX. századi történelem és egy példamutató élet számtalan fontos eseménye.